iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home iPads i Odder

iPads i Odder

Odder projektets udvikling.
I maj 2011 besluttede byrådet i Odder kommune, at alle elever og lærere på de kommunale skoler, skulle have udleveret en tablet. Ikke foræret en, men have den stillet til rådighed, i lighed med skolebøgerne.
Baggrunden for denne beslutning var, at den it-løsning der var på skolerne var ved at være udtjent og trængte til en fornyelse. Den fælles server som skolerne brugte skulle udskiftes, mange af de stationære pc’er var ved at være utidssvarende og de bærbare pc’er var over 5 år gamle.
Hvis dette skulle udskiftes ville man i kommunen blot komme til at stå med nyt hardware, men ikke få en reel forbedring. Der ville ikke være flere computere pr elev end før.

Tankerne bag beslutningen
Tankerne var også, at der skulle arbejdes mod en 1 til 1 løsning, altså en computer pr elev. En løsning der ville give mulighed for, at der altid var mulighed for at alle elever kunne arbejde digitalt. En anden tanke der lå bag beslutningen var det perspektiv der hedder: eleven som producent og formidler, altså muligheden for at eleverne i højere grad selv skulle være producerende og derefter formidlende.
En tanke der også skal ses i sammenhæng med faghæfte 48

En tredje vinkel var også at ændre på læringsprincipperne. Eller som sir Kenn Robinson fortæller om, ændring af læringsparadigmet. Se mere under Videoer, hvor du kan se oplægget.

Så der var såvel praktiske som didaktiske overvejelser bag projektet.

Implementeringen
Indkøbet af tablet kom i udbud, og i august 2011 det blev Atea der vandt udbudet. En ordre på omkring 8 mill kr, for omkring 2500 iPads.
Det var besluttet at der skulle ske en trinvis udlevering af de mange iPads.
Først skulle lærerne have dem udleveret. Det fik de lige før efterårsferien, ved et stort arrangement hvor alle lærere deltog og der var indbudte oplægsholdere.
Næste trin var to pilotklasser, en 5. og en 7.klasse, som skulle prøve iPads’ene af i undervisningen, og høste erfaringer. De fik dem dog først udleveret iPads i november, så det var begrænset hvor mange erfaringer der nåede at blive høstet.
Resten af eleverne fik d 5. januar 2012 udleveret iPads.

Efteruddannelse af lærerne
For at hjælpe lærerne i denne omstillingsfase, blev der udbudt en række kursusforløb for lærerne i kommunen. Det er indtil videre blevet til tre 3 timers kurser, hvor lærerne har lært de grundlæggende funktioner på iPaden. Desuden er de blevet præsenteret for en række produktionsapps (flere af dem fremgå af listen af i apps under My favorits).
Det at lærerne har haft mulighed for at have iPaden i hænderne i næsten tre måneder, inden eleverne fik dem. At lærerne har fået efteruddannelse, samt vidensdelt med kollegerne, har betydet, at langt de fleste lærere har følt sig godt rustet til, at inddrage iPaden i deres undervisning den dag eleverne fik dem.
Desuden blev der udbudt en konkurrence den dag, hvor eleverne fik udleveret iPads’ene, med temaet Sund kost, som gjorde at der var et oplagt tema at arbejde med.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × one =