iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home iPad erfaringer Ændring af lærerrollen

Ændring af lærerrollen

Lærerrollen
En anden vinkel, i forhold til de pædagogiske overvejelser var lærerrollen, eller rettere ændring af lærerrollen. Hvor lærerne før har været den mer-vidende, der skulle formidle sin viden til eleverne. Man kunne også illustrere det med en pyramide, hvor læreren sidder øverst i trekanten. Nu blev der i stedet lagt op til at læringstrekanten i stedet skulle vendes på hovedet, og læreren skulle i højere grad have rollen som konsulent, facilitator og guide i forhold til eleverne. Den der skal være med til at sætte læringsprocesser i gang, og inspirerer eleverne, og som så overlader til eleverne selv at skulle arbejde med stoffet ud fra deres forudsætninger.

Ændringen af læringsparadigmet har Kirsten Færing uddybet i en artikel, så du kan læse her: skoleipad.dk/didaktik/nyt-paradigme

1-1
I forhold til perspektivet med en én til én løsning, var en af de vigtige pointer, at alle elever hele tiden skal have mulighed for at arbejde digitalt. Således at lærerne er ude over det evindelige problem: kan jeg nu få nok pc-er til alle elever, og virker de?

En følgevirkning af at vælge en 1 – 1 løsning, der var bærbar, ville også være, at eleverne ville få mulighed for at arbejde digitalt uden for klasseværelset og der hjemme. At de ikke var bundet til at skulle arbejde på en stationær pc i klasselokalet. Altså en øget mobilitet, når der skule arbejdes digitalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =