iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home Didaktik Nyt paradigme

Nyt paradigme

Et vigtigt element i arbejdet med iPads i undervisningen er en ændring af lærerrollen og synet på eleverne i læreprocesses. Flere har i debatten bidraget med synspunkter. Her har jeg fundet et godt indlæg, der tækker flere forskellige vinkler ind. Fra http://www.laeringsteknologi.dk har jeg lånt denne artikel:

Skolen påvirkes af det omgivende samfund og tilpasser sig derfor også naturligt ændringer i samfundet. Artiklen redegør for, hvordan overgangen fra industrisamfundet til videnssamfundet har haft indflydelse på bl.a. lærer- og elevroller, skoledagens organisering, arbejdsformer, læringssyn, bygninger, læringsrum og brug af digitale ressourcer i skolen.

Læs mer på laeringsteknologi.dk

 

Se også denne video: “Changing Education Paradigms” af Sir Ken Robinson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + ten =