iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home Didaktik Metakommunikerende artefakter??

Metakommunikerende artefakter??

På CFU-bloggen laeringsteknologi.dk fandt jeg denne super artikel:

“Metakommunikerende artefakter” er en en lidt (for) kryptisk betegnelse for, at eleverne, ud over at lave et produkt, som herefter evalueres eller bedømmes, også laver et produkt (en artefakt), der fortæller (kommunikerer) noget om selve arbejdsprocessen og de ressourcer, eleverne har anvendt. Begge dele – “produkt” og “metakommunikerende artefakt” – indgår i den afsluttende (summative) evaluering af elevernes arbejde. At lave metakommunikerende produkter i forløb, hvor eleverne selv søger information, netværker og agerer som “didaktiske designere” (se artiklen: Eleverne som didaktiske designere…), består af mere end blot en traditionel litteraturliste og kildehenvisninger.

Under udarbejdelsen af deres opgaver indgår eleverne i en række aktiviteter – det man kunne kalde “web 2.0 praksisformer”. Dette kunne være:

  • at søge og bearbejde information på nettet
  • at træffe selvstændige valg om læremidler – samt didaktisere disse
  • at vælge arbejdsformer, udtryksformer samt teknologier, der understøtter disse valg
  • at kopiere og viderebearbejde billeder, tekst og andre medier
  • at kommunikere i og udgive på forskellige netplatforme

Læs mere på laeringsteknologi.dk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven − 6 =