iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home Didaktik iPad i naturfag

iPad i naturfag

Hvorfor bruge iPad?
Fordelen ved at bruge iPads er for det første, at de er utrolig nemme at betjene. iPaden har et kamera, der både kan tage billeder og optage videoer, du kan optage lyd. Men frem for alt, så giver iPaden muligheden for, at bruge mange forskellige apps til at bearbejde tekst, billeder, video og lyd. Og så kan det hele kombineres det med resourcer fra internettet. Desuden er de lette at tage med rundt på skolen eller ud i naturen.

Hvordan kan du bruge iPaden i biologiundervisningen?

Udvælg det tema der skal arbejdes med
Det kan være Naturens kredsløb, Vi undersøger søen, Syre og baser, eller et andet tema.

1. Gennemgå det faglige stof
I denne gennemgang af emnet er det vigtigt, at tage udgangspunkt i elevernes forforståelse af emnet. Hvad ved de i forvejen?, hvilke fagtermer kender de til?, hvor kender de emnet fra i naturen?.
Herefter gennemgår du de vigtigste dele af temaet, så de får en forståelse for sammenhængene inden for temaet og sammenhængene med den øvrige natur. Desuden skal de også bliver præsenteret for fagtermene der hører til temaet. Denne del kan tage fra 15 minutter op til flere lektioner, alt afhængig af hvilket tema det dreje sig om.

2. Præcisering af eleverenes arbejdsopgave
Efter gennemgang af emnet præsenteres den opgave, som eleverne skal arbejde med i grupper på 2 – 3 elever. Større grupper kommer let til at betyde at nogle ‘kører på frihjul’. Opgaven kan f.eks. være forskellige underemner under temaet, som de så skal uddybe, eller temaets sammenhæng med den øvrige natur.
Eleverne får også at vide hvad det er, der er vigtigt i deres bearbejdning af stoffet, og dermed også hvad den efterfølgende evaluering vil have fokus på. Er det selve formidlingen af stoffet, eller det faglige indhold i præsentationen der skal holdes fokus på, eller er det brug af konkrete apps, som eleverne skal lære at bruge.
Det er en god ide, at lave en en maximum tidsgrænse for, hvor lang deres præsentation må vare. 2-3 min kan være fint, specielt hvis alle præsentationer skal vises for hele klassen.

3. Eleverne samler viden, data og information
Nu skal eleverne til at arbejde. Det er godt at præcisere hvor lang tid de har til opgaven. 40 – 60 minuttet er ofte en passende tid. Afhængig af den opgave de har fået præciseret, skal de nu samle data og informationer om det emnet. Det kan være at de begynder med biologibogen, forløbene under temaet i biologi.gyldendal.dk, biologihåndbøger, wikipedia, eller andre vidensdatabaser. Det indsamlede materiale kombineres med billeder og video optaget med iPaden.

4. Bearbejdningen af data og information
Det er i denne fase at der kan bliver lukket op for kreativiteten og en styrkelse af formidlingsevnen. Giv eleverne mulighed for at bruge forskellige apps, når de skal bearbejde de data og informationer som de har samlet sammen. Det er i denne fase at de bliver remedieret, og det er her det vil vise sig, at eleverne vil vælger forskellige udtryksformer, hvis de får mulighed for det.

5. Præsentationen af elevernes arbejde.
Elevgrupperne kommer nu op til den interaktive tavle eller projektoren, og viser hvad de har lavet for resten af klassen. Små præsentationer der ikke varer længere end 2 minutter. Vi skal jo nå at se alle.

6. Evaluering af elevernes produktioner
Efter præsentionen af elevernes produkter, får de en kort evaluering af læreren og resten af klassen. Her er det en god idé at lægge vægt på, at det skal være en positiv og konstruktiv vurdering eleverne får, så det kan bruges til næste gang de skal arbejde med iPaden.

Valg af apps
Der findes utroligt mange apps, og det kan være svært at overskue hvilke der er gode i en didaktisk sammenhæng. Her følger en række forslag til apps der er god erfaring med at bruge i skolesammenhæng.

  • Pubbetpals
  • iMovie
  • Explain Everything
  • iMotion
  • Pupplet
  • VideoScribe
  • Strip Design
  • Prezi

Du kan finde gennemgange af disse apps på skolapps.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + eighteen =