iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home Didaktik Blooms taksonomi

Blooms taksonomi

Fra laeringsteknologi.dk har jeg hentet følgende super gode artikel som Ture Reimar-Mattesne har skrevet:

Artiklen beskriver, hvordan en meget anvendt og kendt model for identificering og evaluering af læringsmål kan udvides til i højere grad at rumme nogle af det 21. århundredes læringskompetencer og vidensformer. Formålet er også at inspirere undervisere til at reflektere over modellen i forhold til egen undervisningspraksis.

Blooms taksonomi 2001

Blooms taksonomi er oprindeligt fra 1956 og giver gennem en klassifikation af forskellige typer kvalifikationer og kompetencer en forståelsesramme for, hvilke læringsmål der er vigtige at udvikle for at opnå “højere ordens tænkning” – altså kognitive processer på et højt niveau. Blooms taksonomi er meget kendt og har påvirket skolesystemers læseplaner – og ikke mindst kriterier for bedømmelse – verden over.

Læs videre på laeringsteknologi.dk

Læs også dette indlæg: skoleipad.dk/diskussion/bloom´s-taksonomi-og-ipad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 2 =