iPad i undervisningen – debat og videndeling 

Home Didaktik

Didaktik

I forbindelse med implementering af iPads, har vi lærere i Odder været igennem et kursusforløb. I den forbindelse har der også været tid til at diskutere didaktik.
Her er vi blevet introduceret til en fem-trins model for undervisningen. Den indeholder følgende fem faser:

  • Præsentation af den opgave som eleverne skal arbejde med
  • – Elevernes indsamling af data og oplysninger
  • – Elevernes bearbejdning af det indsamlede og udarbejdelse af en præsentation
  • Præsentation for klassen af det bearbejdede
  • Evaluering af præsentationen

Denne model giver mulighed for, at det faglige stof i højere grad skal bearbejdes af eleverne, og dette så skal munde ud i en præsentation for hele klassen. Ikke kun for læreren. Det forudsætter at eleverne har forstået det faglige stof, for ellers er de ikke i stand til at vidreformidle det. Men de får samtidigt en vis frihed til, at finde den form de vil bruge til at formidle det faglige indhold.

Disse tanker falder fint i tråd med Fælles Mål faghæfte 48, hvor nøglebegreberne er: Informationssøgning og -indsamling, samt produktion og formidling. Se også It-vejlederforeningens kommenterede udgave af Faghæfte 48

Denne fem-trinsmodel bliver der arbejdet med på forskellige måder, af de forskellige lærere.
Og super spændende er det!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =